Capital social

Capitalul social subscris si varsat al S.C.Arta Culinara S.A. este de 2.725.485,90 lei, divizat in 27.254.859 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

Structura actionariatului societatii este urmatoarea:
- Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, jud. Arad, inregistrata la ORC sub nr. J02/1892/1992, avand CUI 2761040, detine un numar de 26.263.863 actiuni reprezentand 89,4468% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice si juridice, detin un numar de 3.098.700 actiuni reprezentand 10,5532% din capitalul social al societatii.