Capital social

Capitalul social subscris si varsat al S.C.SIFI CLUJ RETAIL  S.A. este de 2.725.485,90 lei, divizat in 27.254.859 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

Structura actionariatului societatii este urmatoarea:
- Societatea de Investitii SIF IMOBILIARE PLC, persoana juridica , cu sediul in Karpenision 30, 1077, Nicosia,  detine un numar de 26.263.863 actiuni reprezentand 96,364% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice si juridice, detin un numar de 990.996 actiuni reprezentand  3,6360% din capitalul social al societatii.