Management

S.C. ARTA CULINARA S.A. este administrata de catre un consiliu de administratie ales de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de patru ani.

Conducerea efectiva este asigurata de Conducatorii Societatii, care sunt imputerniciti sa coordoneze activitatea zilnica.

Consiliul de Administratie

Mihai Cadis
Teodora Sferdian
Mariana Costinas

Conducerea Executiva

Director General – Mihai Cadis
Contabil Sef – Lia Ciupe