Management

SIFI CLUJ RATAIL S.A. (FOSTA ARTA CULINARA S.A) este administrata de catre un consiliu de administratie ales de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de patru ani.

Conducerea efectiva este asigurata de Conducatorii Societatii, care sunt imputerniciti sa coordoneze activitatea zilnica.

Consiliul de Administratie

Administrare Imobiliare S.A.
Prin reprezentant legal:
Tic-Chiliment Valentin

Teodora Sferdian
Gavrila Florin-Daniel

Conducerea Executiva

Director general – Muresan Radu-Bogdan